Over ons – Urban Resort

OVER URBAN RESORT

Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die sinds 2007 broedplaatsen beheert in Amsterdam. Haar kerntaak is betaalbare werkruimtes – soms gekoppeld aan woonruimte – te realiseren voor kunstenaars, creatieve ondernemers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Urban Resort bewerkstelligt broedplaatsen waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog; waar reusachtige installaties en miniatuurtheater ontstaan; waar ruimte is om een festival te organiseren en  jong talent zich voor het eerst op het podium waagt, waar spontaan de buren op de koffie  gevraagd worden, maar ook ruimte is voor geconcentreerd monnikenwerk.

Urban Resort is voortdurend opzoek naar nieuwe allianties, het smeden van samenwerkingen en onderzoekt ontwikkel-kansen.  Benieuwd? Check dan onderstaande filmpje om meer te weten te komen over wie we zijn en wat we doen. Lees hier verder. 

(c) Gemaakt door Bord&Stift

VISIE

Betaalbare werkruimte
Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit mensen met een relatief laag inkomen. Urban Resort zet zich in om voor hen de huur laag te houden.

Betaalbare woonruimte
Waar mogelijk probeert Urban Resort bij haar broedplaatsen ook woonruimte (in woongroepvorm) tegen sociale huur voorwaarden te realiseren. Naast dat het voor veel kunstenaars moeilijk is om een woning te vinden in Amsterdam, komt wonen onder één dak de binding van de community in de broedplaats ten goede.

In spontane dwarsverbanden komt een broedplaats tot leven. Door broedplaatsen soms een overkoepelend thema te geven, zoals ‘podiumkunsten’ of ‘audiotechniek’, vergroot Urban Resort de kans op het overslaan van een creatieve vonk tussen de broedplaatshuurders. Samenwerken wordt in al onze locaties gestimuleerd en gefaciliteerd.

Urban Resort probeert zoveel mogelijk plekken te realiseren die een lange looptijd hebben. Hierdoor gaan investeringen niet verloren. Daarnaast geeft het de mogelijkheid tot duurzame partnerschappen en een betere binding met de buurt.

Aansluiting bij de wensen van de buurt
Onze broedplaatsen zijn er niet alleen voor onze huurders, maar we openen ook graag de deuren voor de buurt om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten. Dat kan bijvoorbeeld een buurtkamer zijn waarin initiatieven van omwonenden ontplooid kunnen worden; een cultureel programma met voorstellingen en workshops; een talentontwikkelingsprogramma voor lokale jongeren; of een voor de buurt aantrekkelijke horeca voorziening.

Een stad zonder cultuurwoestijnen
Door broedplaatsen te starten in zogenaamde ontwikkelbuurten als Nieuw West, Zuid-Oost en Noord zorgt Urban Resort voor een betere verdeling van kunst en cultuur voorzieningen in heel Amsterdam. Ook richt Urban Resort zich op plekken waar gebiedsontwikkeling plaatsvindt met als streven in nieuwe wijken een broedplaats te ontwikkelen en kunst en cultuur in te zetten om de toekomstige bewoners en gebruikers van deze nieuwe buurt te verbinden.

Om mensen te bereiken die weinig kunst en cultuur tot zich nemen, is het nodig dat zij zich herkennen in het culturele aanbod in onze locaties. We streven er naar ruimte te bieden aan creatieven  die een binding hebben met de buurt of er vandaan komen.

Urban Resort is de broedplaatsbeheerder, maar het zijn de huurders en partners die de broedplaats maken tot wat het is. Soms stelt Urban Resort een groep van broedplaatshuurders samen en soms werken we met een bestaande groep die de broedplaats beheert.

Professionele coördinatie en een eerlijke betaling van diensten
Om een broedplaats met een publieksprogramma te realiseren, is er iemand nodig die de taak van coördinator, programmeur, aanspreekpunt en verbinder op zich neemt. Dit is betaald werk dat moet worden ingevuld door iemand met kennis van het vakgebied en/of de buurt. Wanneer huurders en partners zich op die manier inzetten voor de broedplaats draagt Urban Resort er zorg voor dat zij worden beloond conform de Fair Practice Code.

Kunstenaarschap in de ruimste zin van het woord
De broedplaatsen van Urban Resort bieden plek aan een grote diversiteit aan disciplines van theatergezelschap tot glasblazer tot hiphop producer; aan oude rotten en jong talent; aan internationaal doorgebroken professionals, studenten die vers van de kunstacademie komen en autodidacten; aan mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle culturen die Amsterdam rijk is. Urban Resort is er boven alles om het kunstzinnige en creatieve talent van de stad aan een plek te helpen om hun ambities te verwezenlijken.

Wij werken in drie teams: Verhuur & Ontwikkeling, Technisch Beheer & Onderhoud en Financiële Administratie & Ondersteuning. Vind onze contactgegevens via de CONTACTEN pagina.

(c) Gemaakt door Bord&Stift

DOWNLOADS

Jaarverslagen:

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2016

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2017

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2018

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2019

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2021

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2022

Overig:

UR Beleidsplan  2020-2024 Blik op de Toekomst

VEEL DANK

We bedanken Bureau Broedplaatsen Amsterdam. Met hun hulp werd de opstart en de verbouwing van een groot aantal van onze locaties mogelijk. Met hulp van de stadsdelen konden velen van onze projecten wortel schieten in de verschillende buurten van Amsterdam. We bedanken de inzet van alle ambtenaren die hierin met ons samen optrekken.

We danken ook onze Amsterdamse samenwerkingspartners zoals o.a. Podium Mozaiek, Volkshotel en Stichting Buurtcentra. Daarnaast zijn we trots op onze samenwerking met woningcoöperaties De Alliantie, Stadgenoot, Vesteda, Ymere en Eigen Haard. Met hun hulp konden we velen creatieven voorzien van een betaalbare woning en/of werkruimte in Amsterdam.

Binnen onze broedplaatsen bieden wij ruimte aan kleine en grotere culturele- en maatschappelijke instellingen en organisaties. Zij realiseren prachtige (publieks)programma’s binnen onze projecten, zoals o.a. Frascati, Hogeschool van Amsterdam, De Appel, ICK, Oxville Cinema en Radion. Daarnaast worden onze locaties regelmatig gebruikt door grootstedelijke evenementen zoals Museumnacht en IDFA. We danken dit brede culturele netwerk voor hun bijdragen aan het realiseren van levendige en inspirerende projecten in álle buurten van de stad.

Mede-initiatiefnemer waren we van de overkoepelende organisatie BOMRA (Broedplaats Ondernemers Metropool regio Amsterdam) en we voeren, samen met onze collega broedplaatsonwikkelaars, middels die weg gesprekken met o.a. de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Kunstraad over de sector en onze doelgroep. We zijn ontzettend blij met deze formele samenwerking.

Veel dank aan Van Lennep voor het ontwerp van onze eigenzinnige huisstijl en Donc voor de ontwikkeling en het beheer van onze websites.

Én als laatste: onze broedplaatsen zouden zonder onze honderden huurders en betrokken buurtgenoten niet tot leven komen. Dank jullie daarvoor!